ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

Rektor Škrijelj: Razočarao me Kazazović, Konaković je obećao da će uvažiti pozitivne primjedbe

Objavljeno u kategoriji Intervju na 12.05.2017 17:11:30

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

Rektor Škrijelj: Razočarao me Kazazović, Konaković je obećao da će uvažiti pozitivne primjedbe

Objavljeno u kategoriji Intervju na 12.05.2017 17:11:30


Rifat Škrijelj (Foto: Arhiv)

Amandmani koje je uputio Senat Univerziteta u Sarajevu na predloženi Nacrt zakona o visokom obrazovanju početkom februara ove godine, od strane Komisije koja je pravila Prijedlog zakona o visokom obrazovanju nisu ni razmatrani jer su proglašeni zakašnjelim, potvrdio je za agenciju Patria rektora Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.

Rektor Škrijelj razočaran je odnosom Ministarstva obrazovanja KS i ministra Elvira Kazazovića (SDA) prema akademskoj zajednici te je očekivao veću podršku. Smatra da Senat nije zakasnio sa svojim primjedbama te mu nije jasno kako izgovor Komisije može biti da su zakasnili. U prilog rektorovoj tvrdnji je i i izjava pomoćnika ministra Kazazovića za visoko obrazovanje Sifeta Kukuruza za agenciju Patria da će ti „amandmani biti predmet razmatranja u narednoj fazi postupka.“

- I sam Kazazović je profesor i ovaj zakon će se ticati i njega kad više ne bude ministar te će osjetiti sve njegove manjkavosti – kazao je rektor.

Inače, Prijedlog zakona o visokom obrazovanju naći će se na Skupštini KS već 24. maja. Kako je pojasnio Škrijelj, akademska zajednica i Senat UNSA-e koji su uputili 84 amandmana, odnosno prijedloga za poboljšanje teksta zakona neće odustati te će svoje primjedbe iznijeti na zajedničkoj sjednici Senata, premijera KS Elmedina Konakovića (SDA), predstavnika studenata i resornog ministra u utorak 16. maja.

- Imamo veliko razumijevanje premijera Konakovića i kazao je da će sve pozitivne primjedbe uvažiti. Mi smo direktni konzumenti ovog zakona i najviše nam je stalo da se poboljša tekst zakona.

Škrijelj je dodao da je potreban kvalitetan zakon o visokom obrazovanju kako bi se riješila sva važna pitanja za 2.600 uposlenih i 30.000 studenata. Dodao je da ukoliko ne budu prihvaćeni prijedlozi Senata pokazat će se sva neozbiljnost onih koji su odgovorni za kreiranje zakona.

- Mi ćemo na toj zajedničkoj sjednici predočiti Vladi naše prijedloge da u ime osnivača Kanton ne ignoriše akademsku zajednicu inače ćemo to smatrati nametnutim rješenjima. Smatram da je Komisija neoprezno pristupila izmjenama nacrta zakona.

Škrijelj je kazao da Senat ostaje pri svim datim prijedlozima kako su to početkom februara uputili Ministarstvu obrazovanja KS. Posebno žele da se izmijeni sastav UO tako da se imenuju 4 člana ispred Vlade KS kao osnivača umjesto šest kako je do sada bio slučaj, te jedan predstavnik studenata i šest članova koje bi imenovao Senat UNSA što je ukupno 11 članova. Na ovaj način kakav je sada, gubi se autonomija univerziteta, a na šta već godinama upozoravaju iz akademske zajednice.

Među amandmanima koje je uputio Senat je i onaj da fizičko lice ne može osnovati visokoškolsku ustanovu, a što je u Prijedlogu zakona moguće. Upravo je posljednjih godina u ekspanziji otvaranje privatnih univerziteta te je potrebno dodatno urediti ovu oblast, posebno kako bi se zaštitili interesi UNSA-e.

Jedan od amandmana se odnosi i na donošenje Statuta te je akademska zajednica stava da Senat treba utvrditi tekst zajedno sa mišljenjem Upravnog odbora, ali da Senat nije vezan mišljenjem Upravnog odbora ali je dužan ispoštovati tu obavezu kako bi procedura bila zakonita.

- Postojećim rješenjem Upravni odbor ima poziciju „suodlučivanja“ što je suprotno članu 31. stav 2. Nacrta.

Veliki broj amandmana odnosi se na prava studenata, ispitne rokove, načine provjere znanja u kojima je Senat iznio niz kritika na predloženi Nacrt.

Također, Senat traži ukidanje ocjenjivanje završnog rada s obzirom da student odbrani rad ocjenom 9 ili 10, a tokom školovanja ima prosjek 6,5. Zatraženo je da se završni rad u okviru prvog, drugog i trećeg ciklusa studija ocjenjuju sa „uspješno odbranio“ ili „nije odbranio“.

Senat je zatražio da se mijenja odredba da student jednom može obnoviti godinu nakon čega gubi status redovnog studenta.

- Ovakvo zakonsko rješenje utjecalo bi na povećanje broja studenata koji odustaju od studija zbog nemogućnosti finansiranja istog.

Rektor Škrijelj je za NAP kazao da će biti razočaran ukoliko ne budu usvojene primjedbe akademske zajednice, ali kako kaže, želi vjerovati da oni koji odlučuju „imaju dobre namjere“.

Inače iz Vlade KS danas je saopćeno da je obavljena široka javna rasprava, kao i dogovori i usaglašavanja sa akademskom zajednicom, studentskim organizacijama i ostalim involviranim u različite segmente ovog obrazovnog procesa, ali je jasno da će rasprava uslijediti tek 16. maja na zajedničkoj sjednici.