JU SZZKS

Klubovi za traženje posla namijenjeni mladima do 35 godina života

Objavljeno u kategoriji Biznis na 09.05.2017 11:35:45

JU SZZKS

Klubovi za traženje posla namijenjeni mladima do 35 godina života

Objavljeno u kategoriji Biznis na 09.05.2017 11:35:45

Održani sastanci Održani sastanci

JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ započela je sa realizacijom aktivne mjere: Klub za traženje posla namijenjen dugoročno nezaposlenim osobama koje se nalaze na evidenciji, prije svega mladima do 35 godina, piše Patria.

U biroima Centar, Hadžići, Novi Grad jučer su održani prvi susreti sa učesnicima Klubova za traženje posla, a nastavit će se naredne dvije sedmice uz podršku voditelja Kluba.  

Danas se pridružuje i biro Novo Sarajevo. U narednim mjesecima u planu je da se aktivira biro Stari Grad i Vogošća.

Sva zainteresovana lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba u JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, dodatne informacije u vezi sa Klubom za traženje posla mogu dobiti u svojim matičnim biroima
Trnovo, Ilijaš, Hadžići, Ilidža, Vogošća, Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar i Stari Grad.