AKTUELNA UPRAVA NE POŠTUJE ODLUKU SUDA

Safeta Baltića na čelo sarajevskog Parka vraća sudska policija

Objavljeno u kategoriji BiH na 20.03.2017 15:46:20

AKTUELNA UPRAVA NE POŠTUJE ODLUKU SUDA

Safeta Baltića na čelo sarajevskog Parka vraća sudska policija

Objavljeno u kategoriji BiH na 20.03.2017 15:46:20


Safet Baltić Foto Park Arhiv

Safet Baltić i njegov advokat zatražili su da sudska policija asistira prilikom vraćanja Baltića na poziciju direktora sarajevskog Parka, nakon što aktuelni direktor Alen Ramić već dva mjeseca ne želi ispoštovati odluku Općinskog suda u Sarajevu i direktorsku poziciju prepustiti Baltiću.

Baltića je Nadzorni odbor preduzeća smijenio sa pozicije direktora u junu 2016. Skupština preduzeća i Skupština Kantona Sarajevo prethodno nisu usvojile finansijski izvještaj Parka za 2015., što je Nadzornom odboru bio alibi za Baltićevu smjenu. Na njegovo mjesto postavljen je Alen Ramić. Naknadno je ustanovljeno da su Skupština preduzeća i Kantonalna Skupština finansijski izvještaj Parka odbile, a da ga nisu ni razmatrale.

Sedam mjeseci kasnije Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje po kojem Baltićevu smjenu proglašava nezakonitom, i stavlja je van funkcije.

- Vlada KS je usvojila izvještaj o poslovanju Parka za 2015., ali izvještaj nije usvojila Skupština. Nije ga ni razmatrala, jer bi, inače utvrdila da finansijski izvještaj nije negativan, da je gubitak u poslovanju mnogo manji u odnosu na prethodne godine što govori o uspješenom upravljanju i poslovanju društva – navodi se u rješenju Općinskog suda Sarajevo.

Sud u rješenju nalaže Parku da Baltića vratio na posao i omogući mu obavljanje poslova direktora, i to do isteka mandata u maju ove godine. Sud je izrekao rješenje pod prijetnjom novčane kazne za Park i odgovorno lice u Parku. 

Isto rješenje donio je i novi Nadzorni odbor Parka. Rješenjem Nadzornog odbora od 16. januara ove godine Ramić se razrješava dužnosti v.d. direktora Parka, a nalaže se i primopredaja dužnosti Safetu Baltiću najkasnije do 30 januara. Istom Odlukom Služba za opće, pravne i kadrovske poslove se zadužuje da izvrši u sudskom registru promjenu funkcija i lica ovlaštenih za zastupanje preduzeća...

Dva mjeseca kasnije Alen Ramić je i dalje direktor Parka, a Baltiću se ne dozvoljava povratak na posao. Rješenje Općinskog suda u Sarajevu nije ispoštovano!

Suad Sultanić, advokat Safeta Baltića u ponedjeljak je izvjestio Općinski sud da je sa klijentom Baltićem pokušao ući u prostorije Parka, ali da im to nije dozvoljeno. 

V.d. direktora Parka Alen Ramić je izjavio da „odbija postupiti po nalogu Suda" – obavijestio je advokat Sultanić Općinski sud, te zatražio asistenciju sudske policije, piše Patria.