EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA

Aida Zubčević dobitnica Oxfamove nagrade

Objavljeno u kategoriji Biznis na 13.03.2017 15:28:57

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA

Aida Zubčević dobitnica Oxfamove nagrade

Objavljeno u kategoriji Biznis na 13.03.2017 15:28:57


Aida Zubčević

Oxfamov HUB Znanja za ekonomsko osnaživanje žena, svake godine dodjeljuje nagradu liderkama prepoznatim u njihovoj zajednici. Ove godine Oxfam je, birajući između 43 žene u 32 zemlje svijeta, za jednu od dobitnica ove svjetske nagrade odabrao Aidu Zubčević, predsjednicu Udruženja poslovnih žena u Bosni i Hercegovini i vlasnicu biljne apoteke Faveda, piše Patria.

Udruženje se posvetilo radu sa ženama iz ruralnih područja u borbi protiv diskriminatornih praksi, radeći na osnaživanju i obrazovanju žena, kako bi ostvarile svoja ekonomska prava. Osporavanjem tradicionalnih normi i stvaranjem jakih partnerskih odnosa sa parlamentarkama, Aida Zubčević i njene kolegice rade na razvoju Strategije za razvoj ženskog poduzetništva, koja treba dovesti do poboljšanja socijalnog statusa žena a samim tim i do ekonomske dobrobiti cijele zajednice.

Aida Zubčević je osim Udruženja, izgradila i platformu sa jasnom adresom gdje vizionarke, osim svakodnevnog ohrabrenja, mogu dobiti upute i obuku, kao i punu podršku za pokretanje i razvoj svojih preduzeća, bez obzira na sektor ili područje iz kojeg dolaze. Tako će i ove godine oko stotinu poduzetnica iz regiona imati priliku da od 23. do 25. maja učestvuje u Danima ženskog poduzetništva radeći na jačanju ženskog poduzetništva kao neiskorištenom ekonomskom potencijalu naše zemlje.

Bez obzira na značajan napredak u promociji rodne ravnopravnosti, ostaje strukturalna prepreka za ekonomsko osnaživanje žena u neravnopravnom svijetu. Zajedno sa Oxfamom, Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, u sklopu projekta FAI – Inkluzivni poljoprivredni lanci za održivi razvoj ruralnih područja u Bosni i Hercegovini i Albaniji, koji finansira Intesa SanPaolo Banka, radi na kreiranju izrade prijedloga za praktične politike (policy paper)  i na kampanji podizanja svijesti kada se radi o nejednakosti u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine.