REAGIRANJE

Pismo generalice Wilz upućeno ministrici Pendeš

Objavljeno u kategoriji BiH na 11.01.2017 18:26:06

REAGIRANJE

Pismo generalice Wilz upućeno ministrici Pendeš

Objavljeno u kategoriji BiH na 11.01.2017 18:26:06S obzirom na veliki interes za ovo pitanje, želim biti veoma jasna u vezi tri stvari. Prvo, pismo koje sam poslala ministrici odbrane ukazujući na zabrinutost NATO-a oko učešća OS BiH u aktivnostima povodom Dana Republike Srpske je uvelike pogrešno predstavljeno. Stoga ću distribuirati primjerak svog pisma kako ne bi bilo konfuzije oko onog što sam napisala - izjavila je kamandantica NATO štaba u Sarajevu, brigadna generalica Giselle M Wilz.

- Drugo, OS BiH su izgradile značajan ugled i u zemlji i u inostranstvu. Ministrica odbrane i njeni zamjenici, zajedno sa načelnikom Zajedničkog štaba i njegovim zamjenicima, uprkos političkim pritiscima marljivo rade na kontinuiranoj transparentnosti i profesionalizaciji Oružanih snaga kako bi osigurali da one ispunjavaju svoje obaveze prema svim građanima, što one i rade u veoma kompleksnom okruženju. A vojnici, podoficiri i oficiri OS BiH uvijek iznova građanima BiH dokazuju svoju predanost i profesionalizam: dovoljno je samo osvrnuti se njihova stalna nastojanja u području deminiranja i podrške civilnim vlastima.

Treće, puno je špekulacija oko korištenja ovlaštenja koje imaju međunarodne vojne snage u skladu sa Aneksom 1 A Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, ali, kao što je jasno navedeno u mom pismu, ovdje je prvenstveno riječ o primjeni  zakona BiH. Činjenica je da, u slučaju mogućeg kršenja zakona koji se odnose na  odbranu, institucije BiH imaju odgovornost prema svim građanima da provedu istragu, utvrde činjenice i poduzmu odgovarajuće radnje. Nadam se da će politički lideri potaći nadležne institucije i pomoći im da urade svoj posao u okviru uspostavljenog okvira - dodala je Wilz.

Pismo generalice Wilz upućeno ministrici Pendeš prije 9. januara preuzmite na linku OVDJE.