NIJE ISPOŠTOVAN USTAV FBIH

Zakon o komunalnim taksama u SBK po drugi put bi mogao biti neustavan

Objavljeno u kategoriji BiH na 11.01.2017 15:59:26

NIJE ISPOŠTOVAN USTAV FBIH

Zakon o komunalnim taksama u SBK po drugi put bi mogao biti neustavan

Objavljeno u kategoriji BiH na 11.01.2017 15:59:26


Foto Screenshot

Zakon o komunalnim taksama Srednjobosanskog kantona ide na ocjenu ustavnosti. Ustavni sud FBiH će presuđivati da li je ovaj zakon u skladu s Ustavom FBiH, odnosno da li svim pravnim i fizičkim licima na području kantona garantira pravo na jednakost pred zakonom, piše Patria.

Ovo je drugi Zakon o komunalnim taksama u SBK koji ide na ocjenu ustavnosti. Ustavni sud je razmatrao i proglasio neustavnim i stari Zakon o komunalnim taksama u SBK. Obzirom da se stari i novi Zakon o komunalnim taksama u SBK ne razlikuje bitno, očekuje se da će presuda Suda biti ista.

Presudom iz juna 2009. godine Ustavni sud FBiH je neustavnim proglasio Zakon o komunalnim taksama SBK-a. Ovaj zakon usvojen je 12 godina ranije,  1997. Sud je neustavnim proglasio i Izmjene Zakona o komunalnim taksama SBK-a, usvojene 2006. I u Zakonu i u njegovim naknadnim izmjenama kao kriterij za utvrđivanje visine komunalnih taksi na području SBK uzeta je vrsta djelatnosti kojom se pravno lice bavi. Ovim je, smatrao Ustavni sud, prekršeno ustavno pravo poreznih obveznika na jednakost pred zakonom.

Presude Ustavnog suda su konačne i obvezujuće, no presuda u slučaju Zakona o komunalnim taksama SBK-a nije izvršena do danas, pa je Ustavni sud FBiH u februaru 2011. donio Rješenje kojim je utvrdio da presuda Ustavnog suda FBiH nije izvršena. Stvari se nisu promijenile ni nakon Rješnja Ustavnog suda. Skupština Srednjobosanskog kantona je 2012. godine donijela novi Zakon o komunalnim taksama, koji se ne razlikuje od neustavnog Zakona o komunalnim taksamaiz 1997.

Problem sa neustavnim Zakonom o komunalnim taksama u SBK odrazit će se na niže nivou vlasti. Tako je Općina Donji Vakuf Odluku o utvrđivanju visine komunalnih taksi za 2014. godinu donijela pozivajući se upravo na kantonalni Zakona o komunalnim taksama 2012. Općina je prilikom utvrđivanja visne komunalne takse za 2014. godinu kao kriterij uzela vrstu djelatnosti, što se kosi sa ranijom presudom Ustavnog suda FBiH.

Kantonalni sud Novi Travnik je, rješavajući u upravnom sporu, uvažio primjedbe tužitelja, firme PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk, zaključivši da se prema Zakonu o komunalnim taksama SBK-a i Odluci o utvrđivanju visine komunalnih taksi Općine Donji Vakuf, “visina godišnje takse za istaknutu firmu vezuje isključivo za djelatnost  poreznog obveznika” te da se time “povrjeđuje ustavna odredba o jednakosti pred zakonom”.

Kantonalni sud u Novom Travniku je Zakon o komunalnim taksama Srednjobosanskog kantona, kao i Odluku o utvrđivanju visine komunalnih taksi Općine Donji Vakuf, donesenu prema tom zakonu, poslao na ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom FBiH krajem prošle godine.

Presudi li Ustavni sud FBiH, kao što je i do sada u ovakvim slučajevima presuđivao, da ovaj Zakon o komunalnim taksama i Odluka o utvrđivanju visine komunalnih taksi Općine Donji Vakuf nisu u skladu s Ustavom FBiH, to će samo potvrditi sumnju da kantonalne i općinske vlasti rade protivno Ustavu FBiH i protivno presudama Ustavnog suda FBiH, zbog čega odgovorni moraju krivično odgovarati - smatraju iz firme PREMIER WORLD SPORT, piše Patria.