VOJNI ANALITIČAR

Ahatović:I Ivanić i pripadnici OSBiH su odgovorni za djela protiv integriteta BiH i oružanu pobunu

Objavljeno u kategoriji Intervju na 09.01.2017 18:20:48

VOJNI ANALITIČAR

Ahatović:I Ivanić i pripadnici OSBiH su odgovorni za djela protiv integriteta BiH i oružanu pobunu

Objavljeno u kategoriji Intervju na 09.01.2017 18:20:48


Nedžad Ahatović

Vojni analitičar Nedžad Ahatović kaže da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić postrojavanjem pripadnika Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka OS BiH na obilježavanju neustavnog praznika Dana RS počinio krivično djelo protiv integriteta BiH i podrivanje odbrambene moći, piše Patria.

-U skladu sa Krivičnim zakonom BiH i gospodin Ivanić i pripadnici Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka OS BiH koji su se postrojili 9. januara podliježu krivičnoj odgovornosti u skladu sa članovima 161. i 162. KZ BiH.

Naime, Krivični zakon je regulisao da je odgovoran onaj ko dovede u opasnost vojne ili odbrambene mjere, u ovom slučaju odluku MO BiH da OS BiH ne učestvuju 9. januara, ukoliko je takva donesena. Kažem ukoliko, jer još uvijek nije razjašnjeno oko te odluke sve do kraja.

Za to je, prema raspoloživim informacijama koje sada imam, direktno odgovoran predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, jer je mimo odluke MO BiH, ponavljam ako je donesena da nema postrojavanja 9. januara, lično bez konsenzusa u Predsjedništvu BiH izdao naredbu o postrojavanju.

Pripadnici OS BiH, njih 40 koji su se postrojili i to naoružani svojim ponašanjem doveli su u pitanje sistem rukovođenja i komandovanja OS BiH te su odgovorni u skladu sa članom 162. stav 1 i 2 KZ BiH - oružana pobuna, odnosno ugrožavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, pojašanjava Ahatović za NAP.