Bh. novinska agencija Patria

inovativni medijski servis za digitalno doba

Osnivač: NA PATRIA D.O.O.

Direktor: Amra Varatanović

Urednički kolegij: Amina Čorbo-Zećo
                                Armin Aljović
                                Amra Varatanović
                                

Sjedište: Sarajevo, Zmaja od Bosne 16

 

Telefoni:

00 387 33 267 686, urednički kolegij

00 387 33 267 687, redakcija

00 387 33 267 685, direktor

 

E-mail: redakcija@nap.ba

URL: www.nap.ba