Niste vi preglasali Izetbegovića, vi ste ponizili Bošnjake

Piše : Armin ALJOVIĆ

Na cijeloj zemaljskoj kugli nema bezveznijih političkih izgovora od onih kakvim se služe politike u Bosni i Hercegovini.

Na pitanje zbog čega je odbio dati saglasnost na ugovor između Predsjedništva BiH i Islamske zajednice, koji na stolu čeka godinama, Ivanić je rekao da je odbio podržati taj ugovor jer ga je Izetbegović dao na potpisivanje iako je znao da ga on neće podržati.

Čovićev komentar na fašističku situaciju u Predsjedništvu još je blesaviji. Nekoliko dana ranije, na optužbe da ruši ugovor između države Bosne i Hercegovine i najveće vjerske institucije u zemlji odgovorio je protuoptužbom da su to obične izmišljotine onih koji ne žele mir i suživot u BiH, jer se takav ugovor nije ni našao na sjednici Predsjedništva. Kada se ugovor ispred njega vaistinu i našao, onda je rekao da ga je odbio potpisati, jer se informacija o tome da neće podržati takav ugovor, u medijima našla prije nego ga nije ni podržao.

Da budemo jasni i precizni, niti su Čović i Ivanić preglasali Izetbegovića i SDA nepotpisivanjem ugovora sa Islamskom zajednicom, niti su preglasali Kavazovića i imame. Vjera nije ni Bakirova ni hodžinska. Barem prema islamskom shvatanju religije nema posrednika između Njega i smrtnika. Čović i Ivanić su ponizili više od 1.700.000 Bošnjaka, ili najblaže rečeno one među Bošnjacima koji se deklarišu kao vjernici.

Pitanje vjerske slobode je pitanje demokratije. Čović se - doduše radi vlastitih interesa – punim ustima zalaže za prava Hrvata u BiH, a istovremeno majoriziran druge narode u BiH. Ono što je država ranije potpisala sa Katoličkom i Pravoslavnom crkvom, Islamskoj zajednici u BiH se to isto pravo osporava a da niko ne zna pravi razlog zbog čega Čović i Ivanić to rade.

Složenije pitanje je kako će se ova vrsta ponižavanja Bošnjaka odraziti na ukupne međunacionalne odnose u zemlji. Ko će Bošnjacima objasniti da ih nisu ponizili Srbi i Hrvati, već predstavnici političkih partija koji nemaju ni čestitih 20 posto podrške kod vlastitog naroda. A i od tih 20 posto pola je kupljeno i oteto.

Za svaki mogući novi promil tenzija u zemlji potaknut osporavanjem vjerskih prava Bošnjaka treba fakturisati Čoviću i Ivaniću.

Cijelu frtutmu oko nepotpisivanja ugovora između Predsjedništva BiH i Islamske zajednice, a koji nije ništa drugo do garantiranje vjerskih sloboda, što između ostalog potvrđuju i međunarodne konvencije i prava, definisao je u jednom širem kontekstu proevropski i otvoreni imam Čaršijske džamije u Prijedoru Omer Redžić: 

Zašto je pitanje ugovora države sa Islamskom zajednicom samo pitanje Islamske zajednice?
Zašto to ne opterećuje Međureligijsko vijeće? 
Zašto to ne opterećuje državu? 
Ili druge bošnjačke političke subjekte čije funkcije obnašaju Bošnjaci?
Ili u idealnim uslovima zašto to ne zanima druge vjerske zajednice?